Privacy

Verwerking persoonsgegevens:

SystMHtisch verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van mijn diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Beroep/dagtaak
  • Gezondheidsgegevens

Toestemming persoonsgegevens:

SystMHtisch verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd

Waarom heb ik uw gegevens nodig?

SystMHtisch verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact met U op te nemen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Het afhandelen van uw betaling.

Hoelang bewaar ik uw gegevens?

SystMHtisch zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Ik hanteer de  bewaartermijn: tot 1 jaar na uw laatste behandeling.

Delen met anderen:

SystMHtisch deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SystMHtisch blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar systMHtisch. Deze zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.